Mistä kumpuavat taekwondon salaisuudet?

Oletko löytänyt vielä tietäsi monipuolisten ja niin fyysistä kuin henkistäkin kuntoa kasvattavien kamppailulajien pariin? Nämä mielenkiintoiset sekä paljon itsensä kehittämiseen mahdollisuuksia tarjoavat lajit voivat yllättää haastavuudellaan mutta myös mukavuudellaan.

Eräs hyvin pitkän historian sekä koko maapallon väestön tavoittanut itsepuolustuslaji on nimeltään Taekwondo. Se on korealainen kamppailulaji, joka on saanut vaikutteita eri kulttuureista sekä juuret omalle alulleen jopa 2000 vuotta sitten.

Taekwondossa ominaiset tavat toimia, sekä sen filosofia ovat saaneet vaikutteita esimerkiksi satoja vuosia sitten käydyistä sodista sekä eri naapurimaiden kamppailutekniikoista. Tässä lajissa voikin nähdä tietyllä tapaa yhdenmukaisuutta muihin Japanilaisiin taistelulajitekniikoihin.

Menestyksekäs sekä paljon kuuluisuutta niittänyt korealaisottelija Dae Jin Hwang, toi lajin Suomeen 1970-luvun loppupuolella. Kotimaassamme taekwondo on kasvattanut huimasti suosiotaan ja sen pariin ovat löytäneet monen ikäiset urheilun ystävät. Suomen oma Taekwondoliitto sisältää yhteensä 68 erilaista jäsenseuraa, joiden parissa tekniikoitansa hioo noin 6000-10 000 harrastajaa.

Taekwondon vauhdikkaiden harjoitusten ohella voi olla hyvä hetki rauhoittua kasinopelien maailmassa, osoitteessa netti kasinot Toki Internetistä löytyy myös kattavasti tietoa eri taistelulajeista.

Otteluiden kautta itsensä kehittämiseen

Taekwondo on rakentanut lajina tiensä olympialajiksi asti. 1960-luvulla se alkoi kehittyä omaleimaiseksi kamppailulajikseen. Taekwondo on on ollut hyvin samoissa uomissa esimerkiksi karaten kanssa, mutta myöhemmin sen kilpailusääntöjä ollaan muokattu selvästi erilaiseksi. Esimerkiksi lajissa käytettävät potkut saivat enemmän painoarvoa, ja lyönteihin verrattuna fokus onkin enemmän yksilöiden monipuolisessa sekä tehokkaassa jalkatyöskentelyssä.

Nykypäivänä taekwondossa on kaksi eri kilpailumuotoa; liikesarjat eli poomsit sekä ottelut. Nämä eroavat muotoina toisistaan paljonkin, vaikkakin molemmille ominaista on taekwondolle ilmeinen, tehokas jalkojen hyödyntäminen taistelussa

Kyorugi eli taekwondon kilpaottelu on siis kamppailua, jossa myös päähän kohdistuvat potkut ovat sallittuja. Taekwondossa kilpailijoilla tulee olla yllään esimerkiksi käsi- sekä jalkasuojat, rintapanssari, hammassuojat, alasuojat, kypärä sekä hanskat. Ottelijat käyttävät myös lajin omaa kilpailupukua, joiden vyöhön on mahdollista suorittaa erilaisia arvomerkkejä.
Kilpaottelu on hektistä sekä liikkuvaa, jossa sen luonteen paino on voimakkaasti potkupainotteinen.

Ottelun aikana tapahtuvasta kamppailuista lasketaan pisteitä elekronisen laskurin avulla. Pisteitä kertyy eri tavalla, kun potku tai lyönti kohdistuu päähän tai vartaloon, joko suoraan tai selän kautta pyörähtäen.

Liikesarjat eli poomssit

Toisena taekwondon harjoitusvaihtoehtona ovat liikesarjat. Näissä liikesarjakilpailuissa urheilijoiden on tarkoitus esittää sarja liikkeitä, jotka ovat kaikki ennalta määrättyjä. Niitä esitetään joko ryhmissä, yksin tai pareittain. Liikesarjojen esitystä arvioidaan niiden uskottavuuden sekä teknisen puhtauden perusteella.
Tähän kuuluu myös oma freestyle-sarja, jossa kilpailijoiden tulee kehittää itse liikesarjoja. Näiden tulee sisältää esitettävyydeltään akrobatiaa sekä taekwondotekniikoita. Mukana on myös pakollisia, ennalta määrättyjä liikkeitä, jotka kilpailijoiden tulee sisällyttää omaan esitykseensä. Freestylissa on mahdollista kilpailla pareittain tai yksin

Ottelun huumaa sekä säännöllistä treenaamista

Taekwondo on siis kamppailulajina hyvin hektinen sekä liikkuvainen laji. Sen liikkeiden perusosaaminenkin vaatii hyvää fyysistä kuntoa, sillä sen tekniikka on erittäin monipuolista.
Liikkeiden onnistunut käyttäminen sekä otteluissa menestyminen edellyttää myös monipuolista harjoittelua. Kokemuksen myötä ottelijalle kehittyy taitoa hioa kulloisenkin liikkeen tekniikka otteluiden tilanteisiin sopivaksi. Hyvän tekniikan osaaminen on yksi taekwondon avaintekijöistä. 

Mistä kumpuavat taekwondon salaisuudet?

Tämän lajin harrastaminen vaatii ehdottomasti säännöllisyyttä. Vaikka taekwondossa käytettävien yksinkertaisimpien liikkeiden oppiminen voisi olla sinänsä suhteellisen helppoa, vaativat niiden teknisen toimivuuden hiominen kuitenkin aikaa sekä kärsivällisyyttä.
Taekwondo vaatii myös kamppailullista ymmärtämistä. Tämän lajin haasteet sekä oppimisen vaikeudet asettavat yhtä aikaa niin tekniikoiden monimutkaisuudessa, mutta samaan aikaan myös niiden sisällön yksinkertaisuuden löytymisessa.

Taekwondoa voi harjoitella myös ilman aikomusta osallistua otteluihin. Nämä kuitenkin antavat ainutlaatuista kokemusta sekä auttavat ymmärtämään tekniikoita sekä lajin monimuotoisuutta paremmin. Taekwondo on löytänyt tiensä myös suosituksi lasten harrastukseksi. Se sopiikin siihen erittäin hyvin, sillä lapsi on nopea omaksumaan uusia asioita ja tämä laji tarjoaakin oivan tilaisuuden niiden oppimiseen.
Laji tarjoaa myös hyvän tilaisuuden keskittymiskyvyn sekä annettujen ohjeiden kautta oman tekemisen hiomiseen. Taekwondo opettaa monipuolisesti niin lapsille kuin aikuisillekin toisten kunnioitusta, yhdessä toimimista sekä itseluottamuksen kasvattamista.

Taekwondo on yksi maailman suosituimmista ja harrastetuimmista kamppailulajeista. Onkin arvioitu, että maailmanlaajuisesti sen pariin on löytänyt 70 miljoonaa ihmistä, jopa 200 eri maasta. Kaikki eri urheilulajit huomioon ottaen, siivittää taekwondo lajina 10. harrastetuinta urheilulajia.