Aikido

Aikido on Japanista lähtöisin oleva moderni itsepuolustuslaji, jonka kehittäjänä toimii Morhei Ueshiba.

Aikidon historiaa

Kyseisen lajin perustajana toimii Morihei Ueshiba, joka kehitti sen perustuen omiin opintoihinsa, filosofiaansa sekä uskontoonsa. Laji on kehitetty ajatuksella siitä, että sen harrastaja voi puolustaa itseään ilman, että vastustajaa tarvitsee satuttaa. Lajia kutsutaankin monesti harmoniseksi hengeksi.

 Aikido on saanut alkunsa 1920-luvun alusta ja nykyään lajissa on myös monenlaisia eri piirteitä. Kaikkien mielessä on kuitenkin tärkeimpänä se, ettei vastustajaa haluta satuttaa liikaa. Morihein taustalla lajin kehityksessä oli myös ajatus hänen omasta filosofiastaan maailman rauhasta sekä välien sovittelusta. Tämä kumpuaa Ueshiban mielestä siitä, että erityisesti he, jotka haluavat satuttaa muita, kaipaavat rakkautta sekä myötätuntoa. Laji esiteltiin maailmalle 1950-luvulla Ranskassa. 

Aikidon ominaispiirteet

Lajille ominaisia piirteitä ovat lähestyminen sekä kääntyminen, eli toisin sanoen vastustajan liikkeiden kääntäminen häntä itseään vastaan. Lajissa isossa osassa ovat myös erilaiset heitot sekä nivellukot. Fyysisen harjoittelun lisäksi lajiin kuuluu henkinen harjoittelu. Koska lajissa isossa osassa ovat erilaiset heitot, opetetaan aloittelijoille turvalliset keinot kaatua sekä pyöriä. Kun perusliikkeet on opittu, päästään harjoittelussa seuraavalle tasolle eli freestyle-harjoitteluun, jossa harjoittelu keskittyy useita vastustajia vastaan ja käyttöön otetaan myös tiettyjä aseita. Perusteissa lähdetään kuitenkin liikkeelle yksittäisistä liikeradoista sekä näiden yhdistämisestä. aikido

Isossa ja tärkeässä roolissa on keskeinen ajatus siitä, ettei vastustajaa haluta satuttaa. Ideaalissa tilanteessa kumpikaan, hyökkääjä tai hyökkäyksen kohde eivät satuta itseään ja aikidossa harjoittelu tähtää pääasiassa tähän tilanteeseen. Laji kuitenkin opettaa myös keinoja, joissa voimankäyttö vastustajaa vastaan on tarvittua. 

Kuten monet muut kamppailu- ja itsepuolustuslajit, myös aikidosta on kehittynyt muita alalajeja. Näistä tunnetuimpia ovat Yoseikan aikido, Yoshinkan aikido sekä Shodokan aikido. Historian saatossa alalajien suhteen on ollut kiistoja muun muassa siitä, ovatko ne ajaneet lajin perustajan alkuperäisiä ajatuksia vai alkaneet suuntautua omaksi lajikseen. Nykyisin alalajeilla onkin omat pääkonttorinsa ja kutakin lajia opetetaan erillisinä ympäri maailman. 

Lajissa käytetään valkoista pukua sekä mustia housuja ja usein eri tasoisia harrastajia erotellaan valkoisilla ja mustilla vöillä. 

 

Missä aikidoa voi harrastaa?

Tämä on suosittu laji ympäri maailman, joten opettajia ja oppipaikkoja löytyy ympäri Suomen. Kannattaa etsiä hyvä opettaja sekä laadukas harjoittelupaikka, jotta uudesta harrastuksesta saa mahdollisimman paljon irti. Osa alalajeista myös painottaa enemmän fyysiseen puoleen ja osa taas henkiseen puoleen, jolloin kannattaa miettiä, minkälainen yhdistelmä juuri itselle sopii parhaiten. 

Kyseistä lajia on myös välillä kritisoitu siitä, ettei se ota tarpeeksi huomioon todellisuutta, vaan taistelutilanteissa osapuolet ovat asennoituneet tietyllä tavalla. Tämän myötä osalle alalajeista on kehittynyt erilaisia suuntauksia ja osassa keskittyminen onkin juuri enemmän esimerkiksi fyysisessä osaamisessa, jolloin henkinen puoli jää vähemmälle.  

Uudeksi harrastukseksi voi harkita myös jujutsua.